ผลงานของเรา

88Stamp Concrete ได้รวบรวมตัวอย่างงานทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายจากลูกค้าจริงของเรา เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจในการเลือกลายและสีในการสั่งผลิตหรือสั่งซื้อคอนกรีตพิมพ์ลายกับเรา